Om du letar efter ett recept för effektiv samverkan har du kommit rätt. Här finns verktygen för att förbättra en organisations förmåga att samverka.

Arena

Systemsynen bygger på digitalisering av hela verksamhetsfunktioner för att på detta sätt underlätta att sammanställa, analysera och värdera tillgängliga information i realtion till mål och uppgifter. Resultatet är bl.a. en förbättrad lägesuppfattning.

Utgångspunkten är att fysiska aktörer uppträder som digitaliserade socio-teknisk tvillingar vilka samverkar med varandra inom ramen för en digital arena.

Kluster

Arenan formas runt gemensamma mål och syften som bygger på ett avtalat sammarbete mellan inblandade aktörer.

Fördjupningar

Här nedan fördjupas olika delar av systemsynen