Om du letar efter ett recept för effektiv samverkan har du kommit rätt. Här förbättras en organisations förmåga att samverka genom att använda digitala tvillingar.

arena (Förstora figur)

Vårt systemtänk bygger på digitalisering av hela verksamhetsfunktioner för att på detta sätt skapa en mer effektiv möjlighet att sammanställa, analysera och värdera tillgängliga information i realtion till mål och uppgifter. Resultatet är bl. a en förbättrad lägesbild som ger möjligheter till ett mer informerat beslutsfattande.

Utgångspunkten är en arena för digitaliserade verksamheter där aktören representeras av en socio-teknisk enhet som samverkar federativt inom ramen för ett kluster. Som aktör är detta att ses som en digitaliserad samverkansmiljö som hålls samman av ett gemensamt syfte.

Kluster (Förstora figur)

Här nedan fördjupas olika perspektiv på denna ansats, eller om man så önskar kan man gå direkt till struktur, beteende eller exempel. Eller ännu enklare... skicka oss en fråga!