Core Federation R1.0


Title
Federativa sociala skyddsfunktioner
Kognitiva skyddsfunktioner
Befolkningsskydd
Krigsberedskap
Psykologiskt försvar
Cyberförsvar
Säkerställa samhällsviktiga funktioner
Civil Militär samverkan- i ett samhällsförsvarsperspektiv- Comprehensive approach
Försvarssystemets tjänsteutbud
Y-Metoden
Capability Board
Referenser
SOU 2007:75 Avvecklades 2009 men kvarstår som modell I FM
FM Ny ahndbok Säk
AJP-3.19, Allied Joint Doctrine for Civil-Military Cooperation (Edition A) published by NATO Standardization office in November2018.