Exempel

Här nedan beskrivs några exempel på federativa samverkanssystem där fokus ligger på att vara tillsammans och lösa gemensamma behov.