Digitaliserat samhällsförsvar

Den grundläggande synsättet för den digitaliserade miljön är en digital Unit som samarbetar inom ramenen för ett federativt kluster. Detta kluster anpassar sig löpande för att återställa en situation till ett normaläge. Konceptet utgår från en effektbaserad syn på ett genomförande.

Struktur

Den digitala strukturen bygger på digitaliserade och normaliserade resurser som sätts samman till förmågepaket. Båda resurs- och förmågepaket livscykelhanteras via en tvilling som kopplar samman den digitala representationen med en fysisk socio-teknisk entitet. Både resurs- och förmågepaket är den digitala representationens byggklossar för att skapa en Unit.

Samtliga digitala resurser indelas i olika typer av digitala entiteter som bygger på deras roll inom samhällsförsvaret. Dessa typer framgår av följande figur. grundmodell (Förstora figur)

Beteende

Det digitala systemets beteendet skapas genom att varje Unit får en uppgift i ett tänkt eller aktuellt genomförande. Detta sker genom att ledning tillhandahåller regler, resurser och standardiserade arbetssätt. Hela denna uppdragsdialog genomförs inom ramen för konsultation och hålls samman av en uppdragstråd.

Utgångspunkten för en Unit och dess beteende framgår av följande figur:

Unit (Förstora figur)