Resurstråd

En resurstråd realiserar en verksamhetsfunktion för att ingå i ett förmågepaket.

Strukturen består av tre delar där första delen är ett förslag till möjlig verksamhetsfunktion. Den andra delen är att relatera denna verksamhetsfunktion till ett förmågepaket. Sista delen är att realisera verksamhetsfunktionen.

verksamhetstråd

Fördjupningar

Här nedan fördjupas olika delarna.