Nod

En nod är en generisk konstruktion som skapar grunden för en digital verksamhet (Unit) och ett digitalt samverkanssystem (Cluster).

Översikt

En nod förändrar ett nuläge till ett önskat framtida läge.

Nod

Noden bygger på ett antal centrala huvudbegrepp.

Huvuduppgift

Exempel på en huvuduppgift.

Huvuduppgift

Funktion

Exempel på funktioner som samverkar

Funktion

Information

Exempel på informationsutbyte

Information