Exempel

Här nedan beskrivs några exempel på samverkan där fokus ligger på att vara tillsammans och lösa gemensamma behov.

Digitaliserad samverkan

Utgångspunkten för våra exempel är en logisk representation av alla aktörer i form av en digital tvilling. Denna tvilling är en organisation eller individ som har sin motsvarighet i en digital miljö. Definitionen framgår av följande figur.

grundmodell (Förstora figur)

Digital arena

Vad är nu digitaliserad samverkan? Vi använder metaforen "Arena" för att beskriva en samverkanmiljö där man formar sin samverkan med stöd av gemensamma regler och resurser. Ett sätt att beskriva denna miljö är att se tre skikt; fyskiskt, representativt och ett kognitivt. En annan variant är att se den som en logisk informationsmiljö som är normaliserad för att försörja en gemensam samverkansverksamhet med information.

grundmodell (Förstora figur)

Digital anslutning

Varje aktör som ska ansluta sig till denna logiska värld behöver två delar. En teknisk utökning som fungerar som en anslutningskontakt samt en aktörsspecifik utökning som representerar aktörens del av den logiska samverkansmiljön. Dessa två delar framgår av figuren nedan.

grundmodell (Förstora figur)

Ett enkelt exempel

Vad är en digital samverkan? En enkel liknelse är att se en cykeltävling. En aktör i detta fall är är en cyklist med en digitalt ansluten cykel medverkar i en logisk representation av ett cykellopp. Arenan är fundamentet för att skapa denna representationen av lopp med åskådare, funktionärer, cyklister, stall mf. Man ska se arenan som en möjliggörare för att kunna fungera i denna logiska miljö.

Fördjupningar

Med ovanstående enkla liknelse beskrivs här nedan ett antal domänspeifika exempel på digitalt samverkan. Dessa exempel har en stor bredd med allt från miljoner aktörer i samverkan (Samhällsförsvaret) ner till en liten hantverkspool med fokus på ett samordnat erbjudande.