Verksamhetstråd

En verksamhetstråd skapar och underhåller en verksamhet i användning.

Strukturen består av tre delar där första delen formar en plan, den andra delen allokerar förmågor och den sista delen genomför verksamheten.

verksamhetstråd

Fördjupningar

Här nedan fördjupas olika delarna.